Bli med nå

Originalen – kjent fra TV!

Register now to meet :name

Jeg er
Jeg søker

Bli kjent med shemales nå!

Liker du shemales? Da er du på akkurat riktig plass! Registrer deg nå og se de utallige profilene til shemales i ditt område! Bli kjent med henne nå!

Hva er shemales?

Begrepet «shemale» refererer til biologiske menn som har mannlige kjønnsorganer, men som har sekundære kjønnskarakteristikker av en kvinne. Disse omfatter primært bryster som har oppstått enten gjennom implantasjon eller hormonbehandling. 'Shemale' refererer til menn som ikke føler at de tilhører sitt opprinnelige mannlige kjønn og streber etter å fremstå som mer feminine eller å legemliggjøre en kvinnelig person.

Shemales er ikke bare preget av sine typisk feminine klær og typisk feminine atferd, de streber ofte også etter langsiktig kjønnsfordeling. Etter at en kjønnskirurgi er utført, kalles vedkommende imidlertid ikke lenger en 'shemale', men en 'transseksuell'.

Siden begrepet 'shemale' utelukkende refererer til en persons kjønn, sier dette begrepet ingenting om deres seksuelle legning. Shemales kan derfor ha heterofile, biseksuelle eller homofile eller andre seksuelle tilbøyeligheter.

Bruken av begrepet

Begrepet 'shemale' oppsto i begynnelsen av det 19. århundre og hadde i utgangspunktet en helt annen betydning enn i dag. Fram til begynnelsen av 1970-tallet ble begrepet først og fremst brukt som en nedsettende betegnelse på spesielt sterke kvinner hvis oppførsel eller utseende var sterkt preget av angivelig maskuline trekk. Disse omfattet feminister eller kvinner som hadde ferdigheter og kunnskaper som fra et sosialt perspektiv utelukkende var forbeholdt menn. Følgelig ble for eksempel kvinner som hadde tekniske eller manuelle kunnskaper, omtalt som ‘shemales’.

Da den nedsettende bruken av begrepet «shemales» for kvinner til slutt avtok i kjølvannet av frigjøringen, var det først og fremst homofile menn som ble omtalt som «shemales». Den nåværende definisjonen av begrepet har bare vært i kraft siden 1984. I dag forstås det utelukkende som transseksuelle menn før deres endelige kjønnsskifte. Den negative konnotasjonen til begrepet har imidlertid vedvart og eksisterer delvis den dag i dag.

Diffusjon av begrepet

Begrepet «shemale» brukes i dag hovedsakelig i pornografi. I pornobransjen refererer "shemale" til en kategori av filmer der primært mennesker med mannlige kjønnsorganer og kvinnelig utseende som bryster fremstilles. I anime - og mangaverdenen er også såkalte futanari-filmer svært populære. I disse finner vi hovedpersoner som har både mannlige og kvinnelige seksuelle egenskaper og dermed samsvarer med definisjonen av begrepet ‘shemale’.

Innen LGBTQ-samfunnet er imidlertid meningene om begrepet «shemale» svært blandede. Mens noen mennesker aksepterer det og bruker det i hverdagen, motsetter andre seg bruken av det. Mange føler at begrepets sterke tilknytning til pornografisk innhold kan skade fellesskapets omdømme. Den dag i dag oppfattes begrepet som temmelig nedsettende og bør derfor ikke brukes til å henvende seg til feminine transseksuelle av respekt.

Forskjeller mellom shemale og andre kjønnsidentiteter

I dag er begrepet «shemale» klart definert og kan derfor skilles klart fra de fleste andre kjønnsidentiteter. Likevel finnes det noen begreper som ligger veldig nær dette og som derfor kan brukes nesten synonymt.

Ladyboy og Kathoey

En 'ladyboy' blir også forstått som en biologisk mann med mannlige kjønnsorganer og et kvinnelig utseende, noen ganger inkludert bryster. I motsetning til begrepet «shemale», refererer begrepet «ladyboy» først og fremst til shemales fra Asia. En annen betegnelse på asiatiske shemales eller ladyboys er 'Kathoey'.

Femboy

'Femboys' er unge menn, for det meste under 30 år, som har biologisk maskuline seksuelle egenskaper, men som har feminine trekk og atferd. I motsetning til shemales eller ladyboys, har ikke femboys (ennå) gjennomgått noen hormonell eller kirurgisk kjønnsfordeling.

Crossdresser

'Crossdresser' refererer til både menn som kler seg eller oppfører seg som kvinner og kvinner som utgir seg for å være menn gjennom sin oppførsel og sitt utseende. Det finnes crossdressere som midlertidig glir inn i rollen som det motsatte kjønn, samt de som inntar den motsatte rollen permanent. Årsakene for crossdressing er ofte av politisk eller kunstnerisk art, men kan også være et uttrykk for en fetisj eller seksuelle preferanser.

Transkjønnede og transseksuelle er

Transkjønnet et samlebegrep for alle mennesker som ikke føler at de tilhører sitt biologiske fødselskjønn. Dette omfatter både kvinner som ser på seg selv som menn, og menn som ser på seg selv som kvinner. Transkjønnede avviser imidlertid noen ganger kjønnsskifteoperasjoner.

'Transseksualitet' er derimot et mer spesifikt begrep som kan underordnes begrepet transkjønnet. Transpersoner er vanligvis så ukomfortable i kroppen at de gjennomgår kjønnsskifteoperasjoner ved hjelp av hormonbehandlinger og kirurgi.

Bigender

‘Bigender’ refererer til personer som identifiserer seg med to kjønnsidentiteter. De ser vanligvis på seg selv som mannlige og kvinnelige, men andre kombinasjoner som mannlige og ikke-binære eller kvinnelige og ikke-binære er også mulig. Identifikasjon med ulike kjønnsidentiteter kan skje samtidig eller vekselvis. Et spesielt tilfelle av bigender er futanari, et begrep fra den japansktalende verden. Dette er mennesker som har både mannlige og kvinnelige seksuelle egenskaper.

Xenogender

'Xenogender' betyr mennesker som ikke kan beskrive sin kjønnsfølelse i form av de sosialt aksepterte begrepene maskulinitet og femininitet eller kjønnsløshet. De bruker derfor andre begreper for å definere sin kjønnsidentitet mer presist. Disse omfatter for eksempel gjenstander, dyr, former, farger eller symboler.

Ikke-binær kjønnsidentitet

'Ikke-binær' er et samlebegrep for ikke-binær kjønnsidentitet - det vil si for alle som ikke definerer sitt kjønn utelukkende som kvinnelig eller mannlig. Ikke - binære personer er dermed utenfor den binære, todelte kjønnsorden. Følgelig er shemales, men også xenogenders, bigenders, transseksuelle, transkjønnede og mange andre kjønn ikke-binære.

Umerket

Det finnes også personer som ikke kan eller vil definere sin kjønnsidentitet eller plassere den i en bestemt kategori. Disse menneskene omtaler seg ofte som «Umerkede».